Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Vés al contingut

Biodiversitat 

Desde Viladrau realitzem projectes per a protegir la biodiversitat del Parc Natural del Montseny:  

  1. Al 2022 vam restaurar i construïr algunes basses i zones humides per afavorir la reproducció dels amfibis autòctons com per exemple la granota roja.

  1. Recuperació de l’aforament de La Castanya: properament us compartirem la iniciativa i el resultats de la mateixa. 

bosc+riu
bottle

Economía circular 

Les nostres ampolles estan fabricades amb PET reciclable, cosa que permet que es puguin incorporar dins de l'economia circular. Ja hem llançat noves ampolles que inclouen un 100% de plàstic PET reciclat (r-PET)* en els formats 0,75 litres, 1 litre i 1,5 litres. És un pas més en el nostre compromís per a promoure la circularitat dels nostres envasos.  

*100% sense comptabilitzar tap i etiqueta 

Reducció d'emissions de CO2

Alineats amb les darreres tecnologies sostenibles disponibles, l'any 2022 la planta va instal·lar un únic circuit simple de refrigeració que utilitza refrigerants naturals. A més, quan les condicions ho permeten, la fàbrica utilitza les baixes temperatures i humitat que li proporciona durant bona part de l'any un entorn privilegiat com el massís del Montseny, com a refrigerant natural per aconseguir aquest refredament.  

Adicionalment, durant el 2023 la fàbrica de Viladrau ha començat a treballar amb operadors logístics que utilitzen biofuel (HVO) amb l'objectiu de reduir les nostres emissions logístiques. 

forest
AWS

Ús d' aigua responsable 

La nostra planta ja ha estat certificada per l’”Alliance for Water Stewardship”. Aquest estàndard mundial promou l'ús responsable de l'aigua que beneficia les comunitats locals de forma social i econòmica, alhora que garanteix la sostenibilitat ambiental de les conques hidrogràfiques. 

Alguns exemples de projectes duts a terme que ajuden a resoldre reptes compartits amb l’aigua: 

  1. Al 2022 vam restaurar i construïr algunes basses i zones humides per afavorir la reproducció dels amfibis autòctons com per exemple la granota roja. 

  1. Recuperació de l’aforament de La Castanya: properament us compartirem la iniciativa i el resultats de la mateixa. 

Gestió mediamiental

La gestió mediambiental de la fàbrica de Viladrau està certificada per la norma ISO 14001:2015: Sistema de gestió mediambiental.  

Calidad