Qualitat.

La qualitat i el compromís mediambiental de la fàbrica de Viladrau estan certificats per diverses auditories:

ISO 22000:2005: Sistema de gestió de la seguretat alimentària; requisit imprescindible per a qualsevol organització que operi en la cadena alimentària.

ISO 14001:2004: Sistema de gestió mediambiental.

OHSAS 18001:2007: Sistema de prevenció de riscos laborals.