Medi ambient.

La natura és la nostra raó de ser. Per això, la fàbrica de Viladrau protegeix el medi ambient per garantir la puresa de la nostra aigua. A continuació, es mostren algunes de les nostres accions:

1. L’aigua mineral Viladrau està protegida contra qualsevol activitat gràcies al Perímetre de protecció. Per aquest motiu, cal una gestió mediambiental i de la biodiversitat eficient, sobre la base d’un control i una millora contínua per garantir la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics a llarg termini. El CECN (Centre Europeu per a la Conservació de la Natura), en el seu programa de NEB (Normativa Europea de Biodiversitat), certifica que la fàbrica de Viladrau compta amb sistemes i polítiques per protegir la natura i la biodiversitat.

2. Un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) al Parc Natural del Montseny, que consisteix en una millora forestal en relació amb la maduresa dels boscos, la reducció de riscos forestals i la millora de la biodiversitat.

3. Optimització de matèries primeres. Viladrau es troba en un procés continu d’optimització del consum de matèries primeres, inclosa la reducció del pes de les seves ampolles.