Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
VILA_PRODUCT_LISTING_WEB_2020_33CL
Viladrau pack
VILA_PRODUCT_LISTING_WEB_2020_33CL
Viladrau pack

Viladrau 33cl

Perquè sempre tinguis a mà una ampolla de Viladrau 100% reciclable, també fora de casa teva.

Análisi química (en mg/l)
Residu sec 139
Calci 28.9
Magnesi 6
Sodi 8.6
Bicarbonat 118
Clorur 4.1
Sulfat 10.2