Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Viladrau 2L
Viladrau 2L

Viladrau 2L

Sent la naturalitat de l'aigua de Viladrau amb la nostra pràctica ampolla 100% reciclable. Disponible també en pack de 6 ampolles.

Análisi química (en mg/l)
Residu sec 139
Calci 28.9
Magnesi 6
Sodi 8.6
Bicarbonat 118
Clorur 4.1
Sulfat 10.2